این سامانه تحت مدیریت دفتر مرکزی ارتباط دانشگاه ها و صنعت سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران می باشد
اطلاعیه ها
پيرو تفاهم نامه منعقده فيمابين سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران و دانشگاه جامع علمي کاربردي ، کليه دانشجويان اين دانشگاه و مراکز وابسته ملزم به گذراندن دوره کارآموزي از طريق سامانه ملي کارآموزي مي باشند.
در نشست مشترك وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان پژوهشهاي علمي صنعتي ايران در خصوص کارآموزي دانشجويان، واحدهاي زير مجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت ظرفيت‌هاي آن مجموعه در جذب کارآموز را در اين سامانه ثبت و به متقاضيان ارائه نمايند.
كليه شركتها /واحدهاي صنعتي كه درسامانه ثبت نام نموده و غير دولتي هستند، مي‌بايست براي فعال‌سازي يك نامه با سربرگ آرم موسسه /شركت و ... به امضا و مهر مديرعامل به شماره 02156276630 به دفتر مركزي ارتباط باصنعت سازمان پژوهشها فكس نمايند.
براي ثبت نام در سامانه ملي كارآموزي ابتدا راهنما ي سامانه را با دقت مطالعه نموده و سپس روي سامانه ثبت نام را انجام دهيد .