این سامانه تحت مدیریت دفتر مرکزی ارتباط دانشگاه ها و صنعت سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران می باشد
دانشجويان عزيز
 براي ثبت نام در سامانه ملي كارآموزي ابتدا راهنما ي سامانه را با دقت مطالعه نموده و  سپس  روي سامانه ، ثبت نام را انجام دهيد .
بديهي است  ثبت نام ، پذيرش و جايابي شما در سامانه  تا آخرين  مرحله  بايد بصورت كامل انجام گيرد .